یکی از عوامل موفقیت افراد اطرافیان  و حمایت کننده گان فرد می باشد. استاد علامه محمد علی انصاری از کسانی هستند که علاوه بر علم وعمل و سایر ویژه گی های شخصی که دارند از این شانس نیز برخوردار هستند که دوستان و حمایت کننده گان بسیار خوبی دارند که شاید بسیاری از موفقیت های ایشان به نوعی بدون آنها امکان پذیر نبود. آنانی که مخلصانه  با گمنامی سالهای زیادی است که با ایشان همکاری می نمایند . بطور مثال خود ایشان می فرمودند برای تهیه تفسیر مبین تیمی حدود 40 نفر با ایشان همکاری نموده اند.

ماه رمضان امسال که استاد در مشهد بودند در شبهای احیا قدر این دوستان با مدیریت موسسه ی  بیان هدایت نور مراسم را –با توجه به امکانات- بخوبی اداره نمودند. وچقدر برای این امر زحمت کشیدند. آن جمعیت زیاد در شبهای احیا را مدیریت نمودند انصافا کار سختی بود که آنها با چه زحماتی انجام دادند. هرچند زمان زیادی از مراسم گذشته است برخود لازم دیدم به نوبه خودم از آنها تشکر نمایم.