در خصوص مهریه نظرات گوناگونی تاکنون ارایه شده است ولی به نظر امام خمینی (ره) در این زمینه  دید گاه متفاوتی از بقیه باشد در این خصو ص به موارد زیر اشاره میشود:

1-       امام  در سال 1308 ازدواج نمودند  و مهریه خانم امام در ان زمان 1000 توامان بوده است که مبلغ زیادی بوده در این خصوص خانم امام فرموده اند :"من هرگز مهرم را مطالبه نکردم، اما امام آخرهای عمرشان وصیت کردند که یک دانگ از خانهٔ قم به عنوان مهر من باشد."

2-      عقیده امام این بود که زن باید مهریه داشته باشد و میزان آن هم به گونه‌ای باشد که برای زن استقلال مالی بیاورد. نظر ایشان این بود که مهریه می‌تواند یک پشتوانه برای زن تلقی گردد. امام خصوصا اعتقاد داشتند که بهتر است مهریه زن بخشی از منزل مسکونی باشد و به همین دلیل اول بنا شد سه دانگ از خانه‌ای که آقای شهاب‌الدین اشراقی در آن می‌نشستند مهریه من باشد ولی چون خانه در رهن بانک بود قرار شد که مهریه از زمین‌ها و باغ‌های ملکی خانوادگی داماد تعیین شود، به همین دلیل سه دانگ خانه را در همان موقع هشت هزار تومان قیمت کردند که پول خیلی زیادی می‌شد و آقای اشراقی با میل کامل این مقدار را مهر من کردند.( خانم صدیقه مصطفوی دختر امام خمینی)

3-       امام به مهر خیلی اعتقاد داشتند . مهری که در حد توان مرد باشد برای دادن و به همین دلیل هم عروس هایشان را مهرشان را دادند از منزلی که زندگی می کردند .یک دانگ مهر برای عروس بزرگشان و بعد هم پولش را دادند و عروسشان خانه گرفت و اجاره داد و یک دانگ هم برای خانم احمد آقا که او گفت من نمی خواهم و  بعد از اینکه ایشان فوت کردند خانه تقسیم شد. .( خانم زهرا مصطفوی دختر امام خمینی)

4-      مهر من خانه بود که بعد از فوت پدرشوهرم به من دادند . مهریه من سه دانگ منزل پدری آقای بروجردی بود. چون پدرش می دانست که امام حتما می گفتند که باید زمین باشد چون امام پول قبول نمی کردند و چون پسرشان نداشت پدر از خودش مهر کرد.( خانم زهرا مصطفوی دختر امام خمینی)

حتی یک وقتی از یکی از دختران امام شنیدم که می گفتند امام می فرمودند وقتی حضرت علی (ع) به خواستگاری حضرت زهرا(س) آمدند حضرت نفرمودند مهریه نباشد بلکه. پیامبر فرمود: چه چیزی برای تو است که مهریه فاطمه (س) قرار دهی؟ علی - علیه السلام- عرض کرد: ای رسول خدا! تو خود شاهد هستی که برای من به جز شمشیر و شتر و زره، از مال دنیا چیزی نیست. پیامبر -صلی الله علیه و سلم- فرمود: ای علی شمشیر و شتر مورد نیاز توست، اما زره ات را بفروش و با آن مراسم ازدواج با فاطمه (س) را فراهم کن.... اینجا اشاره ای داشتند ظریف و ان اینکه اولا نزدیک یک سوم اموال حضرتش بعنوان مهر تعیین شد و در ثانی ان چیزی که جان حضرت علی را محافظت(زره) می نمود را پیامبر فرمودند بفروش...  واینکه مهر حضرت زهرا را پولی نماییم به نظر درست نمی باشد.