اين روزها خيلي ها به امثال مني كه در مشهد زندگي مي كنيم مي گويند التماس دعا. اما من به تمام دوستان خارج نشين و مخصوصا دوستان خوبم در مالزي مي گوييم التماس دعا. وقتي مالزي بوديم ماه رمضان برايم حال و هواي خاصي داشت روزهاي بلند؛ گرما و شرجي بودن هوا باعث مي شد كه روزه خودش را نشان بدهد همچنين حال و هوا خود ماه در رمضان برايمان بيشتر مشهود بود  استقبال از رمضان، افطاري هاي مساجد، احساس غربت  و...  و همين طور شبهاي احيا نيز حال و هواي معنوي ويژه اي  داشت كه  باعث مي شد قدر شبهاي قدر را بيشتر بدانيم .  شبهاي قدر يكي پس از ديگري مي آيند اما دوستان قدر شب 23 رمضان را بيشتر بدانيم زيرا احتمال بيشتري در اين شب مي رود. ضمن اينكه اينجانب دعا گو تمامي دوستان در مشهد  هستم  اما باز هم التماس دعا دارم از دوستان مقيم خارج.

عکس ازنفیسه مطللق