مدتي است كه خبرنگار صدا وسيما مستقر در مالزي گزارشاتي از مالزي تهيه مي كنند كه در بخش هاي مختلف خبري صدا وسيما نشان داده مي شود. من كه اين گزارشات را ديدم مانند گزارش ماه رمضان در مالزيعيد فطر در مالزي به نظرم مي آيد كه از وبلاگ من ايده آن گرفته شده است . چند شب پيش هم گزارشي در مورد عروسي هاي مالزي بخش شد كه عينا مطالب اين وبلاگ بود . لذا چون مي دانم كه گروه صدا وسيما وبلاگ هاي مالزي را مي خوانند -كه اگر نخوانند ضرر بزرگي مي كنند- پيشنهاد مي كنم كه گزارش بعدي شان در مورد ميوجات مالزي و دوريان باشد كه مطالبش در اين وبلاگ است. و گزارش ديدني خواهد شد. لذا من نه تنها از ايده گرفتن از وبلاگم ناراحت نيستم بلكه خودم هم پيشنهاد مي دهم .هدف وبلاگ من هم فقط بحث اطلاع رساني بوده است وبس .

 در مورد وبلاگ هاي مالزي هم البته مي توانند گزارش تهيه كنند.

پ.ن. اين روزها تقريبا بيشتر وبلاگها به روز نمي شوند كه وبلاگهاي مالزي هم همين طور است. شايد وبلاگ نويسي قديمي شده است و ما نمي دانيم.