اول از همه سلامی گرم از هوایی سرد(21-) به دوستان خوبم خصوصا دوستان گرامی درهوای گرم مالزی. واما بعد به قرار اطلاع خبرنگار فعال صداو سیما در مالزی توصیه اینجانب را عمل کرده اند و گزارشی از میوه جات مالزی تهیه نموده اند که چند شب پیش هم از صدا وسیما پخش شده است. جالب این بوده است که علاوه بر اینکه ایده را این وبلاگ گرفته بودند مطالب را هم از این وبلاگ –مانند گزارشات قبلی شان- استفاده نموده اند.بهرحال ضمن تشکر که توصیه  مرا عمل نموده اند اما توصیه دیگری هم دارم حالا که این گونه از این وبلاگ استفاده می کنید بخاطر حقوق معنوی-که میدانم سخت به آن معتقد هستید – به نوعی از این وبلاگ هم نامی میبردید.

البته منتظر ایده های جدید هم باشید.