از وقتي در اين وبلاگ شروع به نوشتن كردم دوستاني  مرتب به من مي گويند چرا در حوزه تخصصي خودت(اقتصاد) مطلب نمي نويسي  و من هم در سالگرد تاسيس اين وبلاگ  پاسخ اين دوستان را به نوعي بيان نمودم.  و بيان كردم اين وبلاگ تخصصي نيست و حالت عمومي دارد و گرايش هم به مالزي پيدا كرده است. اما اكنون به اين نتيجه رسيدم كه وبلاگي به نام از اقتصاد ايجاد نماييم تا در آنجا مسايل اقتصادي را بنويسم. لذا در صورتي كه علاقه مند مسايل اقتصادي هستيد  سري به وبلاگ از اقتصاد هم بزنيد.