"وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ، تربیت بدنی ، علوم و تکنولوژی ژاپن (مونبوکاگاکوشو) برای دانش آموزان و دانشجویان علاقمند به تحصیل در ژاپن ،سه مقطع Research Student Scholarship در سطح فوق لیسانس و دکترا، و Undergraduate Student Scholarship در سطح لیسانس و College of Technology Scholarship در سطح فوق دیپلم را منظور نموده است. مقصود از این طرح، پرورش افراد مستعد در زمینه پیشرفت ایران و توسعه مناسبات دوستی بین ژاپن و ایران می باشد." این فرصت بسیار خوبی است برای کسانی که مایل به ادامه تحصیل هستند می باشد .برای کسب اطلاعات بیشتر باید به سایت سفارت ژاپن در تهران مراجعه گردد.آدرس سایت سفارت ژاپن http://www.ir.emb-japan.go.jp