اخیرا کتاب مالزی از انتشارات وزرات خارجه چاپ سال 1372را می خواندم در قسمت ایرانیان در مالزی این گونه نوشته شده است:

" شمار ایرانیان مقیم در مالزی بسیار اندک می باشد. این افراد بیشتر کسانی هستند که دارای همسر مالزیایی بوده و یا برای فعالیت های اقتصادی در این کشور اقامت گزیده اند. همچنین به غیر از ایرانیانی که به صورت عبوری وارد مالزی می شوند شمار بسیار کمی به قصد سیاحت و جهانگردی به این کشور عزیمت می نمایند." اما امروزه در مالزی آنقدر ایرانی زیاد شده است که فکر می کنی در تهران هستی نه در یک کشور خارجی . البته تهران قبل از انقلاب .

عکس از وبلاگ چه خبر