میلاد امام زمان عج بر تمام منتظران آن حضرت مبارک باد.

میلاد امام زمان

 

عکس : نقاشی استاد محمود فرشچیان تحت عنوان تولد امید.