روز عرفه توفیقی یار شد و در آخرین ساعات روز زیارت امام رضا نصیب گشت. در آن روز چنان جمعیت در حرم موج می زد که واقعا جای  سوزن انداختن هم نبود . تمام فضای حرم و صحن ها را جمعیت زائر پر کرده بود . زائر ینی که اکثرا با اشک در چشم م زیارت عرفه را نجوا می کردند  صحنه ی زیبایی را خلق نموده  بودند. یاد چندین سال قبل افتادم که دانش آموز دبیرستان بودم و روز عرفه حرم می رفتم. در آن سالها حرم خلوت بود و خبری هم  از زیارت عرفه نبود. و همه فکر می کردند روز عرفه برای صحرای عرفات است و بس. تا این سالها که مردم از راه های درو و نزدیک به حرم میایند تا روز عرفه را درحرم اما م رضا(ع) باشند.

به نظر اینجانب در این سالها شناخت مردم از معارف اسلامی رو به گسترش بوده است و تقریبا در تمام ایام خاص مردم با شناخت بهتری در این گونه مراسم شرکت و نجوای عاشقانه هم دارند. برخلاف خیلی ها که معتقدا مردم در این سالها به دین کم توجه شده اند من معتقدم دین داری مردم اکنون آگاهانه تر شده است تا سابق . تا نظر شما چه باشد.