این روزها شبکه 2 سیما  گزارش های  مستندی تحت عنوان "خاطرات مشترک" از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب- که در کمیته ضد خراب کاری شکنجه شده اند- را  پخش می کند. یکی از این گزارشات مربوط به آقای مصطفی قره چایی بود . او اکنون باغدار مسنی است. و در باغ خویش مشغول کشاورزی است در قبل از  انقلاب کارگر کارخانه ارج بوده است . این مرد از خاطرات دستگیری و شکنجه ها یش در زندان قصر تعریف می کرد. " من روز ی در کار گاه مشغول کار بودم که دیدم عد ه ای ریختند داخل کارگاه و گفتند مصطفی کیه؟ وقتی من جواب دادم ریختند سرم و مرا بازرسی کردند و در جیبم یک پین پیدا کردن . صدا زدند این چیه گفتم پین و خواب دان تو گوشم . بعد مرا به زندان قصر کمیته ضد خرابکاری بردند و هر روز مرا شکنجه می کردند . روزی آنقدر با کابل به پاهایم زده بودند که متورم شده بود شخصی که به او دکتر می گفتند آمد و قیچی را داخل پای متورم شده ام انداخت و پاره کرد. روزی بازجو آمد و گفت یا حرفی می زنی و یا مقطوع نسل ات می کنم و آنقدر آن نامرد  با باتوم برقی مرا شکنجه داد تا من مقطوع النسل شدم  و دیگر قادر به ازدواج نیستم. این جا بود که این پیرمرد اشک ریخت و گفت دوست داشتم از خود زن و فرزند می داشتم و با امید بیشتری به این باغ می رسیدم.

امروز 30 سال از انقلاب گذشته است . نسل امروز شاید نداند که چرا آن روز مردم قیام و انقلاب کردند . شاید ندادند چه کسانی با گرایشهای مختلف سیاسی و حتی دینی در آن رژیم شکنجه شدند. و اطلاع رسانی تاریخ آن دوران می تواند به شناخت این انقلاب کمک کند. و کسانی هم که امروز مسئولند باید بداند آن مردم با چه اهدافی قیام کردند .....