شركت ارتباطات سيار اعلام كرد: مشتركين اپراتور"‪ "celcom‬مالزي از  ‪ ۱۸‬ارديبهشت ماه، به جمع مشتركين شبكه ارتباطات سيار ايران مي‌پيوندند.

به گزارش  روابط عمومي شركت ارتباطات سيار،مشتركين اپراتور مالزيايي كه به ايران سفر مي‌كنند، مي‌توانند از طريق شبكه شركت ارتباطات سيار(‪ ،(MCI‬از تلفن همراه خود استفاده كنند و مشتركين ايراني نيز در سفر به اين كشور، از خدمات اپراتور ياد شده استفاده كنند.