این  روزها و شب ها مشهد مقدس حال و هوایی دگر دارد. جاده های منتهی به شهر مملو از زائرانی است که با پای پیاده قصد  زیارت حضرت رضا را کرده اند آنها می آیند تا ایام شهادت آن حضرت را در حرم مطهر آن امام همام باشند . زیرا معتقدا در این ایام علاوه بر خود امام رضا (ع ) مشهد میزبان تمامی انبیا، ائمه و اولیا خداوند است که برای خوش آمد گویی زائران در حرم حضور دارند.

من مانده ام و این همه عشق، دیروز در جاده به این زایران نگاه می کردم . کاروانهایی دو نفره تا 1000 نفره، از پیرمردها و پیرزنهای خیلی مسن عصا بدست تا نوزادان در بغل مادران با چه عشقی پیاده حرکت می کردند. آیا جز عشق نیروی دیگری می تواند......