این روزها خیلی ها سوال می کنند چه کنیم ؟ به کی رای دهیم ؟ جواب منهم

اولا به هزار و یک دلیل باید در انتخابات  فعالانه شرکت کنید .که عدم شرکت شما یعنی ضایع کردن یک حق از خودتان. همه می دانیم که تنها جایی که همه باهم مساوی هستیم همین انتخابات است. رای بالاترین مقامات کشور همان قدر ارزش دارد که رای شما دارد. همه یک رای میدهند با ارزش مساوی . حتی یک زندانی و یک مجرم سابقه دار هم یک رای دارد با ارزش مساوی.

ثانیا من نمی توانم بگویم به کی رای دهید ولی می توانم بگویم به کی رای ندهید. از برهان خلف استفاده کنید تا به کاندیدای مورد نظر برسید.