سرداب امام زمان (عج): دراین محل امام زمان از نظر ها غایب شده اند و دوران غیبت حضرت اش شروع شده است. در محل ورودی سرداب با نظم خاصی گروه گروه مردم را به سرداب راه می دهند .یک گروه زنان و سپس یک گروه مردان.  پله های سرداب  را که طی میکنی به محل سرداب می رسید . پله ها و محل سرداب نیز از انفجارات بی نصیب نمانده و خیلی از قسمتهای آن فرو ریخته است مخصوصا قسمت های آینه کاری. با ید زود محل سرداب را ترک کنی چون جمعیت زیاد است و محل خیلی کوچک. از پله ها که بالا می آیم می بینم ورودی سرداب الان خلوت تر شده است. دوباره وارد سرداب می شوم و چون خلوت شده است اجازه می دهند در آنجا نمازی هم بخوانیم.

از سرداب به سرعت خارج می شوم و به سمت اتوبوسها می روم وقتی به سمت پارکننگ اتوبوسها می روم می بینم اتوبوسی وجود ندارد و اینجا فقط محل پیاده شدن است. لذا مجبور می شوم راه را برگردم تا محل سوار شدن اتوبوسها را پیدا کنم. کلی مسیر را طی می کنم تا اتوبوس را می یابم. همه مسافران داخل اتوبوس نشسته اند و منتظر من.  مامور امنیتی کمی غر غر می کند و به سمت کاظمین حرکت می کنیم. در داخل اتوبوس نهار را که عبارت از یک کنسرو خوراک است صرف می شود.

به کاظمین که می رسیم بعد از ظهر شده است . از محل پیاده شدن اتوبوس تا هتل مقداری راه است .هتل در باب القبله است. به هتل که می رسیم می بینم برخلاف گفته ها این هتل از هتل های کربلا و نجف خیلی تمیز تر و بهتر است. اتاق ها تقسیم می شود و به حرم می روم این دومین بار در این سفر است که ما را به زیارت امام موسی کاظم و امام جواد می آورند. توفیق بزرگی است که کمتر نصیب  کاروان ها می شود. نماز جماعت مغرب و عشا را در حرم می خوانیم و پس از زیارتی به هتل برای شام می رویم. زود شام را صرف می کنیم و دوباره به حرم برمی گردم زیرا حرم ساعت 11 شب بسته می شود. آخرین شب حضور در عتبات است و باید حداکثر استفاده را ببری .بعد ساعت 11 به هتل برای استحراحت می رویم و دوباره یک ساعت قبل از اذن صبح که درهای حرم باز می شود به حرم برمیگردیم. به هتل که بر می گردیم می گویند اتوبوسها آماده است و سریع به آنجا برویم. در راه بعضی از زایرین دیگر کاروان ها را که می بینیم می گویند پرواز کنسل شده است به اتوبوس که می رسیم مدیر کاروان می گویید زنگ زده اند و گفتند تا نیم ساعت دیگر معلوم می شود .اما به کاروانهای دیگر صبح زودتر گفته اند که در هتل بماند و به کاروان ما الان که مجبوریم در اتوبوس ها منتظر شویم. محل اتوبوس ها هم که فوق العاده کثیف است و مرتب هم دست فروشها داخل اتوبوسها می آیند و خب همین هم سرگرمی مسافرین شده است که در آخرین لحضات سفر هم خریدی داشته باشند. خیلی ها نگرانند که نکند پرواز کنسل شود و مجبور شویم با اتوبوس برگردیم.  خوشبختانه اعلام می شود پرواز انجام خواهد شد.

 

کاظمین