فرودگاه بغداد: به سمت فرودگاه حرکت می کنیم بعد از یک ایست و بازرسی که  انجام می شود به میدان عباس می رسیم آنجا با اتوبوس جنگ برگشته و  راننده بسیار خوبش خدا حافظی می کنیم . وسوار اتوبوس های فرودگاه می شویم هنوز چند قدمی نرفتیم که ایست و بازرسی وجود دارد و گذرنامه ها و مانفیست کنترل می شود. چند قدم آن طرف تر ساکها را از اتوبوس پیاده می کنیم  و بازرسی ساکها توسط یک سگ سیاه انجام می شود . جالب است با آن همه وسایل پیشرفته که دارند با زهم به سگ اطمینان بیشتری دارند. حفاظت منطقه فرودگاه توسط یک شرکت بین المللی به نام صبرا انجام می شود که در داخل شرکت از ملیت های مختلف و حتی عراقی نیز وجود دارد  و تمام این بازرسی ها هم توسط این شرکت انجام می گیرد. به فرودگاه که می رسیم اول از همه یک چرخ به 2000 تومان می دهند تا بار ها را روی چرخ بگذاریم. دوباره باز ساکها را در یک جا می گذاریم تا جناب سگ ساک ها را بو کنند. البته به ساکها نزدیک نمی شود و فقط از کنار ساکها عبور می کنند. همین مراحل نیم ساعت طول می کشد تابه داخل سالن فرودگاه می رسیم. داخل سالن شلوغ است و پروازهای زیادی انجام می شود به بیروت، شام، دبی و.... پرواز است که انجام می شود . باید در فرودگاه منتظر باشیم تا بینیم کی پرواز انجام می شود . دفتر ماهان را پیدا می کنم. کارمندان کمی شکل عراقی ها هستند از آنها سوال می کنم پرواز کی انجام می شود بجای جواب بلیط را کنترل می کند و به همکارش چیزی می گویید .تعجب می کند می گویید ایرانی هستی ؟ می گوییم بله . می گویید پس چرا عربی صحبت می کنی؟ می گوییم من اصلا عربی بلد نیستم؟ خلاصه با بد اخلاقی جرو بحث می کند و حاضر نیست جواب را بدهد که پرواز کی انجام می شود. نمی دانم چرا کارمندان همه ایر لاینها از خوش اخلاق ترین ها هستند و ایرانی ها از بداخلاق ترین ها. شاید اینها هم در مقابل خارجی ها خوشاخلاق شوند و لبخندی هم بزنند.

مدیر کاروان می آیید و می گویید باید نفری 2000 تومان برای خروجی پرداخت کنید و می رود و یک سری تمبر می گیرد  که  روی آن نوشته 500 دینار . می گوییم این که 500 دینار است و حداکثر می شود 500 تومان نه 2000 تومان. می گویید شرکت شمسا هم گفته 2000 تومان بدهید و از همه هم این مبلغ را می گیرد چکار داری به قیمت روی آن. بعد بعضی از مسافران که خودشان رفتند و این تمبر را گرفته اند 430 تومان داده اند. متاسفانه شرکت شمسا و هواپیمایی ماهان عوض اینکه راهنمایی درست کند آدرس غلط هم می دهند. معلوم نیست فروشنده تمبر از این مسله در روز چقدر درآمد دارد.

 بعد از ساعتی بلیط ها کنترل می شود و کارت پرواز می گیریم و به داخل سالن پرواز می رویم.

داخل سالن فروشگاه آزاد وجود دارد و مثل همه جا با اینکه می گویند فری تکس است اما از بیرون گرانتر است. داخل فروشگاه اسباب بازی ، صنایع دستی، سیگار؛ عطر و ادکلن ؛ کفش و پوشاک وجود دارد .اینجا دیگر کارمندانش فارسی بلد نیستند و زایرین برای خرید دچار مشکل. اینجا که انگلیسی من به کمک می آیید. قیمت هارا می پرسم فروشنده می گویید فقط دلار و پول عراقی قبول می کنیم. زایرین هم ازاینکه نمی توانند خرید کنند کمی ناراحت می شوند اما خیلی زود راه حل را پیدا می کنند و یک صرافی چاره کار است که آن هم در آنجا وجو دارد. خلاصه علی رغم گرانی باز هم خرید انجام می شود. منهم البته خریدی می کنم.