اوخر ماه مبارک رمضان است این ماه؛ ماه دعا است یک از مهمترین دعا های این ماه دعای افتتاح است که سفارش شده است آن را هر شب بخوانید . در این چند شب باقی مانده بیشتر توجه کنیم به آن . قسمتی از دعا :

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى یُؤْمِنُ الْخآئِفینَ وَیُنَجِّى الصّالِحینَ وَیَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفینَ وَیَضَعُ الْمُسْتَکْبِرینَ وَ یُهْلِکُ مُلُوکاً وَیَسْتَخْلِفُ آخَرینِ

ستایش خاص خدایى است که هراسناکان را امان بخشد و شایستگان را نجات دهد و ناتوان شمردگان را بلند کند و گردنکشان را زبون کند و شاهان را نابود کند و به جایشان دسته دیگرى نشاند.

منبع