با سلام به همه دوستان

امروز سالگرد تاسیس این وبلاگ است به عبارت دیگر وبلاگم چهار ساله شد اما مدت زیادی است که ننوشتم بعضی از دلایل آن به:

  • حال و حوصله نوشتن خیلی کم شده است
  • وبلاگ نویسی دیگر قدیمی شده
  • تعداد خواننده گان کم شده اند
  • برداشتهای غیر منصفانه از مطالب زیاد است
  • نوشته ها نقد نمی شوند
  • فضای نوشتن سخت شده است
  • خیلی از وبلاگ نویسان هم دست از نوشتن برداشته اند
  • -و.....

 

 با این وجو د تصمیم دارم از امروز دوباره بنویسم زیر نوشتن خودش شفا است و اولین فایده آن برای نویسنده است هرچند تمام دلایل بالا وجود داشته باشد