جند روز پیش اتوبوس شرکت واحدی(از 100 تومانی ها) را در مشهد دیدم که راننده آن یک خانم بود.  آنهم در خط شلوغ  و پر ترافیک کوه سنگی خواجه ریبع که او باید علاوه بر رانندگی در این مسیر پول هم از مسافران بگیرد .

همه می دانند بعضی از شغل ها برای خانم ها مناسب نیست و در بعضی از شغل ها خانم ها موفق تر هستند ازآقایان .اما در کشور ما گاهی اوقات برعکس می شود  وقتی خانمی راننده کامیون و اتوبوس می شود آنرا نشانه موفقیت زنان می دانیمو صدا وسیما هم از آن گزارشی تهیه و توانایی و آزادگی زنان ایران را به رخ دنیا می کشد . اما در استخدام آموزش و پرورش-که اخیرا آزمون ان برگزار شد- زنان جایگاهی در معلمی دبستان نداشتند و استخدام آنها در دبستانها که معمولا خانم ها-حتی برای پسران -در آن موفق تر هستند صفر بود. و جالب است که هیچکس هم اعتراضی به آن نکردکه حداقل دلایل عدم استخدام بانوان را مقطع ابتدایی بدانیم.  .... و امروز در خبر ها خواندم اولین شعبه بانک ملی  مخصوص خانم ها توسط استاندار خراسان رضوی و امام جمعه مشهد افتتاح شد . متعجبم از این تناقضات