شکر و شکایت

 

 

 

 

 

  شکر و شکایت  دومین اثر علامه دکتر محمد علی انصاری  در باب درس هایی از نهج البلاغه است. در این کتاب نامه (45)حضرت علی (ع) به عثمان بن حنیف انصاری شرح داده شده است .امام در این نامه با گونه ای اعجاب انگیز مجموعه گرانسنگی از حکمت های ناب را با کلک شیرین سلک خویش به تحریر درآورده است . این بزرگ راز اشنای افق های دور دست معرفت در این نامه ترکیب شگفت انگیزی از راه کارهای توفیق در ولایت و حکومت, جلوه هایی از معرفت النفس, تقسیمی از طبقات مختلف جامعه؛ رازهای کامیابی انسان در زندگی را با شکر و شکایت درهم آمیخته و کریمانه عرضه نموده است.