اختلاف اهل سنت و تشیع در باب ازدواج موقت

آیه 24 سوره نسا با اینکه صراحت دارد اما در بحث ازدواج موقت اختلاف در بین اهل سنت و تشیع وجود دارد .. اختلاف از اینجا شروع شد که بعد از پیامبر اکرم(ص) خلیفه دوم عمر بن خطاب در میانه های دوره خلافت بنا بر ادله اجتماعی و مشکلاتی که به زعم خود در جامعه ایجاد شد این کار طی یک حکم حکومتی حرام اعلام کرد . کلام او اینگونه نقل شده است که گفت " متعتان کانتا فی عهد رسول الله اما انهی عنهما و اعاقب علیهما متعه الحج ومتعه النسا " یعنی من متعه النسایی را که در زمان پیامر (ص) آزاد بود ، حرام می کنم و انجام دهنده آن را به مجازات می رسانم. این روایت در کتاب صحیح بخاری که دومین کتاب بعد از قرآن برای اهل سنت به شمار می رود از زبان روایان برجسته ای مانند عبدالله انصاری، عبدالله مسعود و ابن عباس نقل می شود. از آن زمان خط نگاه اهل سنت و تشیع متفاوت شد. اهل سنت ؛ این کار را قبیح و زشت شمردن ؛ اما تشیع براساس آیه شریفه و سنت پیامبر حلالیت این امر را تایید نمودند. در عصر و زمان حاضر عالمان بزرگی از اهل سنت پیدا شدند که خواهان رجوع به این حکم شدند و مجددا این بحث را احیا نمودند. این بزرگان می گویند: خلیفه دوم به اجتهاد شخصی و بنا به مقتضای زمان خودش این کار را کرده، ولی این منع کار در سایر زمان ها ضرورتی ندارد . اگر ضرورت زمان اقتضا می کند ما باید به حکم رسول خدا مراجعه کنیم. کتاب هایی نیز در این رابطه تالیف شده است از جمله کتاب متعه فی الاسلام نوشته الفکیکی که یکی از علمای اهل سنت است.

زن از منظر قرآن –نوشته علامه محمد علی انصاری