غربت برندهای ایرانی در بازار لوازم خانگی

چندی قبل فرصتی پیش آمد تا به نمایشگاه لوازم خانگی مشهد بروم. آن چه در نمایشگاه دیدم غربت غرفه ها و کالاهای ایرانی بود. از برندهای قدیمی خبری نبود ، اما غرفه های شرکت های خارجی اعم از کره ای؛ برزیلی؛ مکزیکی؛ تایلندی؛ ترکیه ای و ... پررونق بود! چه شده است که برندهای ایرانی لوازم خانگی جایگاه خوبی در بازار ایران ندارند؟ مهم ترین عوامل کسادی کالاهای ایرانی عبارتند از: ۱ - (مهم ترین عامل) پایین بودن کیفیت کالاهای ایرانی است که طی سال های طولانی در ذهن مصرف کنندگان نقش بسته است. مصرف کنندگان ناراضی کالا مهم ترین عامل ضد تبلیغ کالا هستند مصرف کننده یخچال ایرانی که صدای آن زیاد است و یا همیشه برفک می زند به طور مسلم خود عامل ضد تبلیغ کالاست. چگونه است که به طور مثال فناوری تولید یخچال و فریزر بدون برفک سال هاست که در دنیای صنعتی استفاده می شود و در ایران فقط چند سالی است از عمر آن می گذرد؟ ۲ - بی توجهی به بازار پسندی و زیبایی کالا: بسیاری از کالاهای ایرانی از این نظر بسیار ضعیف هستند. نبود ظرافت در تولید کالاها چنان مشهود است که با اولین نگاه متوجه ایرانی بودن کالا می شویم. شاید این به ساختارهای ایرانی برگردد زیرا من خود شاهد بودم که یک کارگر چینی چگونه با ظرافت و دقت کار خود را انجام می دهد که ایرانی ها از این دقت بی بهره هستند. ۳ - خدمات پس از فروش کالاهای ایرانی بسیار ضعیف است. در اصول بازاریابی گفته می شود: حق همیشه با مشتری است؛ فروش کالا پایان کار نیست بلکه آغاز کار است؛ بهترین «تبلیغ مشتریان» کالا هستند؛ سفارش مجدد نتیجه رضایت مشتری است اما این شعارها هنوز باور شرکت های ایرانی نشده است. ۴ - از اصول مهم در امر تبلیغ کالا و پایداری نام برند؛ توجه به نام گذاری کالاست. نام گذاری کالا اصول علمی دارد که خیلی از شرکت های ایرانی به آن توجه کافی نمی کنند. ۵ - تبلیغ ناموثر، شرکت های ایرانی اولا شاید به خاطر نداشتن بودجه به تبلیغ موثر نمی پردازند و ثانیا این تبلیغ حرفه ای نیست.

چه باید کرد؟

الف- بالا بردن کیفیت کالا اولین قدم در راه بهبود بازار خواهد بود. در این زمینه ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه واحدها می تواند کمک شایانی در این زمینه باشد. هم چنین ارتباط مستمر با مصرف کننده کالا و گرفتن باز خورد از او باعث ارتقای کیفیت و رضایت مندی مصرف کننده خواهد شد. ب- همان گونه که گفته شد ذهن منفی مصرف کنندگان نسبت به کالاهای ایرانی طی سال های متمادی شکل گرفته است و برای تغییر این نگرش حتی در صورت بالا بردن کیفیت، نیاز به بازاریابی، بازار پسندی و تبلیغات حرفه ای و موثر به صورت مضاعف می باشد که خرید کالای ایرانی یک ارزش تلقی شود. ج- تولید کالا با برندهای تجاری معروف دنیا: امروزه اکثر برندهای معروف در کشورهای ثالث تولید می شوند. کشورهایی مانند چین، مالزی، تایلند، برزیل؛ مکزیک؛ ترکیه و ... محل تولید کالاها با برندهای تجاری معروف هستند و این کشورها از تولید این کالاها درآمد و اشتغال خوبی برای مردمان خویش ایجاد کرده اند. تولیدکنندگان ایرانی نیز می توانند با تولید این نوع کالاها ضمن آوردن فناوری جدید و بهره گیری از آن در ایجاد اشتغال و درآمد پایدار بازار ایران و سایر کشورها را از آن خود کنند. د- تنظیم بازار توسط دولت از طریق برقراری تعرفه های مناسب: با تمام شعارهای اقتصاد جهانی در خصوص تعرفه ها حتی در کشورهای عضو سازمان جهانی برقراری تعرفه های سنگین هم چنان در کشورهای دنیا برقرار است که از آن به جنگ تعرفه ها یاد می شود. در ادبیات اقتصادی «اشتغال» مهم ترین شاخص اقتصادی است که باید پایدار و رو به بهبود باشد و بیکاری باعث بحران های اقتصادی است که باید کنترل شود و این جز با حمایت از تولید داخلی امکان پذیر نیست.

این مطلب در روزنامه خراسان 9/9/89 چاپ شده است اینجا و اینجا