قصد دارم در چندین پست خاطراتم را از انقلاب اسلامی سال ۵٧ منتشر نمایم

انقلاب اسلامی مشهددر راهپیمایی آن روز های مشهد  بر ضد رژیم معمولا یک ماشین هدایت شعارها را انجام می داد بالای این ماشین یک نفر همیشه حضور داشت که می توان گفت وزیر شعار بود. او روحانی به نام آقای صفایی بود که ترک زبان بود و با شهامت ؛ جسارت و حرارتی غیر قابل وصف شدنی شعار می داد.  همیشه  هم عده ای بودن که پس از پایان یک شعار پلاکاردهای را بلند می کردن که روی آن نوشته بود سکوت . و باید همه دوباره شعار جدید را از ایشان می گرفتند. در پایان راهپیمایی ها هم سخنرانان مراسم آیه الله خامنه ای یا  آیه الله طبسی و یا  شهید هاشمی نژاد بودند که شور و هیجان در سخنرانی های شهید هاشمی نژاد از همه بیشتر بود. سخنرانان معمولا بالای یک آمبولانس بزرگ می رفتند. مجری برنامه ها هم آقای سید هادی خامنه ای و شهید کامیاب بودند که برنامه ها را اداه می کردند و همیشه هم وقتی بالای ماشین می رفتند تکه کلامشان این بود کسی بالای نیایید. البته بعدها آقای علوی در غیاب آقای سید هادی خامنه ای مجری برنامه بودند. من آن روزها  10 ساله بودم.