چندین سال است که نفرات اول کنکور تجربی انتخاب اول شان دندان پزشکی شده است و عمده دلیل این  انتخاب  هم بازار کار بهتر دندان پزشکی نسبت به پزشکی است. گاهی اوقات از من هم این سئوال می شود که پزشکی بهتر است یا دندان پزشکی ؟ من به دلایل زیر معتقدم که رشته پزشکی بهتر است:

1-    هرچند ممکن است که در اوایل کار دندان پزشکی بهتر باشد اما مدت کار در رشته دندان پزشکی محدود تر است . یک نفر دندان پزشک سالیان کمتر می نواند در بازار کار باشد تا یک پزشک.سن عامل مهمی در توقف کامل کار در دندان پزشکی است

2-    ریسک کار در رشته دندان پزشکی بسیار زیاد است . یک دندان پزشک با اندک بیماری یا معلولیت اتفاقی، دیگر نمی تواند کار کند ولی یک پزشک  از این نظر ریسک بسیار کمتری دارد .یک پزشک با داشتن اکثر معلولیت ها باز هم قادر به کار است.

3-    دندان پزشکی یک رشته تقریبا فنی است یعنی بعد از مدتی دندان پزشک در کار حرفه ای می شود و نیار به بروز کردن علم حویش نمی بیند . اما در یک پزشک باید علم خویش را بروز کند. خلاصه این که پزشکی یک رشته علمی تر نسبت به دندان پزشکی است.

4- ادامه تحصیل در رشته دندان پزشکی محدود است اما در پزشکی تنوع و نعدد رشته بسیار است کسی که می خواهد  جراح  قلب، مغز و اعصاب؛ چشم و.... شود باید پزشکی بخواند . ضمن این که   این نحصص ها درآمد به مراتب بهتری از متخصصین دندان پزشکی -مانند متخصص لثه -دارد.