غواص

در هفته دفاع مقدس چند برنامه تلویزیون مربوط به این هفته را دیدم , که به مسایل پشتبانی و حاشیه ای جنگ می پرداخت و من هم  ناکنون از آنها اطلاعی نداشتم. یکی از  آنها چگونگی خاموش نمودن چاههای نفت در زمان جنگ بود. تعدادی غواص با امکانات بسیار ساده می خواستند این چاهها راکه دچار آتش سوزی شده بود را ببندند. این چاها می سوختند و همچنین مقدر زیادی هم از آنها نفت خام به دورون خلیج فارس نشت می کرد.  آنها مجبور بودن زیر جهنمی از آتش داخل آب بروند  وجلوی فوران با فشار نفت را بگیرند . هرکدام از غواصان که از آب به داخل قایق می آمدند آنچنان نفت بدنشان را گرفته بود که به هیچ عنوان شناخته نمی شدند . وقتی وارد قایق می شند بدنشان را زیر آب پرفشار می گرقتند تا نفت ها پاک شود و البته گرفتن صورت زیر آن فشار معلوم است بعد می بایست با مواد شیمیایی صورت را می شستند. و.................آنها توانسته بودند ظرف 72 روز کار طاقت فرسا اولین چاه را ببنند و بعد باز چاهی دیگر و ...

یکی دیگر از کارهای جالب عملیات پمپاژ آب پشت دشمن بود که توسط مهندسی جهاد سازندگی انجام شده بود و.......

اینها  و سایر حماسه های دوران دفاع مقدس را  که می بینم یاد جمله شهید داود گریوانی می افتم که می گفت این کار ها را خیلی ها بعد از جنگ حتی فرزندانمان - باور نخواهند کرد. آری آن عشق ؛ ایثار و ایمان امروزه جایگاهی ندارد تا کسی باور کند آن حماسه ها را,  حال مردم هرروز باید بشنوند از اختلاس و....................