در حرم حضرت عباس دفتر نذوراتی  وجود دارد که هدایای مردم به حرم را می فروشند و چه کار خوبی که هرکس می خواهد می توانند از این هدایا مانند پارچه های روی ضریح را تهیه نمایید.البته در کنار درب 3 حرم امام حسین(ع) هم این هدایا را بفروش می رساند . اگر این دفتر در مشهد هم وجود داشت خیلی خوب بود . در مشهد این وسایل  را طوری دیگر می فروشند که به زائر چیزی نمی رسد.

تله زینبه می روم یاد حوادث روز عاشورا می افتم که حضرت زینب از این جا نظاره گر چه صحنه هایی بوده است . آنجه در کتاب از عاشورا تا اربعین خوانده ام را بیاد می آورم دیگر طاقت ماندن در تله زینبه را ندارم من نمی توانم تجسم کنم انچه بر امام حسین (ع)رفته است ولی حضرت  زینب این وقایع را از اینجا چگونه  دیده است ... و واقعا چه صبری داشته است زینب.

در کربلا به زیارت خیمه گاه , مقام امام زمان(عج) , مقام امام صادق (ع)و کف العباس(محل قطع شدن دستهای حضرت عباس ) می رویم.