در اخبار آمده بود كه "خبرگزاري رويترز از سنگاپور گزارش داد كه سازمان ملل روز جمعه از هفت فعال امور محيط زيست از جمله ميخاييل گورباچف رييس جمهور سابق روسيه و معصومه ابتكار معاون رييس جمهور و رييس سابق محيط زيست در ايران تجليل كرد . اين گزارش حاكي است كه اين برگزيدگان "قهرمانان زمين" ناميده شده‌اند.".

اما ديشب اخبار سيما اين خبر را اين گونه اعلام كرد " جايزه قهرمانان زمين به كشور ايران تعلق گرفت و خانم معصومه ابتكار اين جايزه را به نمايندگي از كشورمان دريافت كرد."

 آِيا اين خبر شبيه يكديگر است؟