ایام سفر عمره خیلی کوتاه است قبلا 15 روزبود . بعد شد 12 روز و امسال که ما رفتیم شد 10 روز که دو روز آن هم در رفت و آمد است؛ مفید آن می شود 8 روز. در کوتاه کردن ایام عمره دلایل زیادی مطرح می کنند ولی به نظر یکی از آن دلایل  غیر قابل باور است و این که زائرین خودشان از طولانی بودن سفر عمره ناراضی یوده اند.چه میشود راحت میشود توجیه کرد. اما یکی از کارهای که می توانید در مکه انجام دهید تمدید زمان اقامت در مکه است و آنهم بدین صورت است در روز اول ورود به مکه به ستاد حج واقع در هتل دار هادی (برای رفتن به آنجا از ایستگاه غزه اتوبوس شماره 2) می روید و درخواست تمدید می دهید در صورتی که پرواز تان ایرانی باشد به راحتی موافقت می کنند و لی پروازهای عربستان راحت مخالفت می کنند. در صورتی که پرواز تان را عوض کردید آنگاه برای هرشب اقامت در اتاق 2 تخته بین 100 تا 250 ریال عربستان باید پرداخت نمایید. من هم مراجعه کردم اما چون پرواز  مان عربستان بود با جابجایی پرواز موافقت نشد. به نظر در موقع انتحاب کاروان در صورت اقامت بیشتر به این نکته هم باید توجه کرد. اینها نکاتی است که هیچ کس شما را راهنمایی نمی کند.

ایستگاه غزه