در خصوص برج ساعت بحثهای متفاوتی انجام شده است که می توانید به آنها مراجعه  نمایید.اما خارج از آنها بحث ها, بهرحال این برج امروز متاسفانه به نوعی نماد مکه شده است و ماکتهای آن در سراسر مکه و مدینه بفروش می رسد و بعضی هم بعنوان نماد شهر مکه بجای کعبه به عنوان سوغاتی می خرند! از هر نقطعه شهر مکه کاملا دیده می شود و هرکس که به این شهر میایید اولین اثری که جلب توجه می کند همین برج-ساعت است. بخاطر مشرف بودن به مسجد الحرام حتی در حال احرام  و طواف کعبه  ناخودآگاه  حداقل برای نگاه کردن به ساعت هم که شده است به این برج نگاهی می اندازید. این برج در طبقات پایین مجتمع تجاری است و طبقات بالا هم هتل.  شبی من برای دیدن به مجتمع  تجاری آن رفتم. از نظر طراحی داخل خیلی شیک نیست و به نظر من شبیه مجتمع های تجاری قدیمی مالزی مثل BB Plaza می باشد که پیچ در پیچ است . فروشگاه های  آن هم اجناس گرانی داشت مثلا یک بسته خرما 250 گرمی حدود 20 تا 50 ریال عربستان قیمت داشت. هتل های آنهم گفته می شود پنچ ستاره است ومن مانده ام چرا؟

برج ساعت