باخبر شدیم دوست بسیار خوبم از رزمندگان هشت سال دفاع و عضو فعال دعای ندبه میثاق با شهیدان در سامرا توسط گروه تفکیری داعش به شهادت رسیده اند و در نجف اشرف نیز خاک سپاری شده اند. روحش شاد .

عکس شهید سید رضا حسیتی مقدم که در سامرا شهید شد