يكي از مهمترين رويدادهاي مذهبي مالزي مسابقات بين المللي  قرآن ساليانه  در اين كشور است كه معمولا قبل از ماه رمضان در اين كشور برگزار مي گردد و  امسال در 15 رجب برگزار گرديد .من مي خواستم در مورد اين مسابقات بنويسم  و توصيه كنم  در اين مراسم حتي الامكان در افتتاحيه و ااختتاميه شركت كنيد كه خبر دار شدم مسابقات تمام شده  و خوشبختانه آقاي رستمي هم از ايران مقام اول اين مسابقات را كسب نموده است. سالهاي كه من در مالزي بودم  در اين مراسم شركت مي كردم  با اين كه در آن سالها ايرانيها حداكثر  مقام سوم را كسب مي نمودند اما  اين مقام هم باعث مي شد كه مالايها به ايرانيها تبريك بگويند و شور و هيجاني در ميان ايرانيها هم به وجود بياييد امسال كه ايران اول شده حتما جو ايراني خوبي در آنجا بوده است. خلاصه اگر سال ديگر مالزي بوديد و يادتان بود حتما شركت كنيد. البته اين مسابقات  با مسابقات قرآن در ايران متفاوت است و داري بخشهاي متنوعي است كه تا از نزديك در آن نباشيد متوجه  توصيه من جهت شركت درآن نمي شويد.

نكته قابل توجه اين است با وجود اينكه در اين مسابقات پادشاه و نخست وزير مالزي هم در آن شركت مي كنند اما متاسفانه پوشش خبري ندارد.اين مسابقات از كانال يك مالزي بطور مستقيم پخش مي شود اما در هيچ يك از برنامه هاي خبري ديگر خبري از آن پخش نمي شود و تقريبا هيچ روزنامه اي هم از آن چيزي نمي نويسد. در حالي كه برنامه هاي مانند اسكار؛ انتخاب خواننده گان آماتور و هزاران برنامه كه لاييك را ترويج مي كنند علاوه بخش از دو كانال تلويزيون  تيتر تمامي خبرگزاريها و روزنامه ها ي مالزي ميشود.  واين نشان مي دهد كه مالزي كشوري است كه به دين هم نگاه بزينس دارد نه بيشتر.