31 ماه اگوست در مالزی روز ملی این کشور ویا بقول مالزیها مردکا است .در این روز -49 سال پیش – مالزی  جز کشور های مستقل  و از استعمار انگلستان خارج شده است . هرساله مالزی این روز را بسیار جالب گرامی می دارد که شاید با ابران قابل مقایسه نباشد. در شب مردکا مراسم بسیار زیبایی در میدان مردکا برگزار می کنند که خیلی با شور و هیجان است . مردمی که شرکت می کنند چنان با شادی در این مراسم ندای مردکا سر می دهند که قابل وصف نیست .اگر هنوز نرفتید حتما در سال بعد شرکت کنید مراسم جالبی است. در روز مردکا مراسم رو÷ ه دارند که البته فقط واحد های نظامی نیستند بلکه تمامی وزارت خانه ها و شرکت های خصوصی و دولتی در آن شرکت می کنند.

در این ایام تمامی مغاره ها پرچم مالزی را در سر مغازه نصب می کنند سال گذشته  به  صاحب  مغازه  ای گفتم چه کار جالبی می کنید که این گونه این روز را پاس می دارید ولی جوابی که داد برایم خیلی عجیب بود گفت " نصب این پرچم ها در این ایام یک اجبار است و گشت پلیس –خصوصا پلیس مخفی – تمامی معازه ها را چک می کنند و اگر معازه ای نداشته باشد علاوه بر جریمه نقدی برای کسب و کارش نیز مشکل ایجاد می کنند" با اینکه می دانستم در اینجا دیکتاتوری حاکم است اما نمی دانستم جکومت در این نوع کارها هم این گونه دخالت می کنند.