چون در ايام با سعادت ميلاد امام زمان (عج) در ايران نيستم  پيشاپيش  اين ميلاد را به همه شما عزيزان تبريك مي گوييم . و براي دو هفته هم از شما خدا حافظي مي كنم.