من بيژن نوباوه را فقط از آنجايي مي شناختم كه خبرنگار صداوسيما در مقر سازمان ملل بود و پس از پايان هر گزارشي مي گفت" بيژن نوباوه خبرنگار واحد مر كزي خبر؛ نيويورك". چند هفته پيش به طور اتفاقي برنامه صندلي داغ شبكه دو را نگاه مي كردم  كه با يك جانباز شيميايي گفتگو مي كرد و زير نويس آن اين بود بيژن نوباوه . با دقت نگاه كردم هيچ شباهتي با بيژن نوباوه چند سال پيش در نيويورك نداشت بيشتر كه نگاه كردم متوجه شدم اين همان بيژن نوباوه است كه همان خبرنگار معروف زمان جنگ نيز بوده است كه هميشه از خط مقدم در عملياتهاي مختلف با شور و هيجان خاصي گزارش مي داد و بعد هم از نيويورك كه حالا گازهاي شيميايي  اثرات خودش را نشان داده است و به اين روز افتاده است.باور اش برايم مشكل بود ولي واقعيتي هست كه من چند نمونه ديگرش را هم سراغ دارم. حال قرار است برنامه صندلي داغ را كه با  او مصاحبه كرده اند را دوباره در روزهاي جمعه و شنبه 21 و 22 مهرماه مجدا پخش كنند . توصيه مي كنم حتما ببينيد.

عكس ايسنا

پ.ن. در اينجا هم مي توانيد از اين مصاحبه بيشتر بخوانيد