انا الله و انا اليه راجعون

با خبر شديم كه متاسفانه  دوست بسيار عزيزمان و همكار خوبمان دانشجوي دكتراي اقتصاد كشاورزي  در دانشگاه پوتراي مالزي آقاي دكتر عليرضا جدايي  در اثر حادثه تصادف در مالزي(داخل دانشگاه)  به رحمت حق پيوست. من كه نمي دانم چگونه اين مصيبت را به خانواده محترمش تسليت بگويم واقعا سخته. روانش شاد و خدايش رحمت كند.