در مورد رتبه بنديRanking) )   دانشگاه ها بعضي ها رفرانس مي خواستند .هرچند من در آنجا هم رفرانس دادم ولي فقط براي 200 دانشگاه برتر بود .اگر مي خواهيد تا 500 دانشگاه را ببيند سايت بهترين دانشگاه ها را ببيند. آدرسش هم  اينجا را كليك كنيد.همچنين  نحوه  انتخاب  را هم  اينجا  مي توانيد بخوانيد .

بعضي هم كه به یو پی ام حساس هستند رتبه ۲۹۲ را می توانند ببیند.