ميلاد مسعود حضرت امام رضا (ع) مبارك باد.

ديشب در شب ميلاد مسعود امام رضا(ع) عازم حرم  شدم .  ساعت 12 شب  هواي مشهد زير صفر خيابانهاي منتهي به حرم بسته – كاري كه راهنمايي رانندگي مشهد بجز جريمه كردند بلد است- مردم مشتاق پياده در آن هواي سرد به سمت حرم در حركت مثل يك راهپيمايي . حرم شلوغ تر از آنچه به شود توصيف كرد در ساعت 1 بامداد جايي گير نمي آييد كه دو ركعت نماز بخواني.- با اين وجود من نمي دانم كه بعضي ها چگونه فكر ميكنند مردم بي دين شده اند.- من خودم از كودكي حال خاصي در شب ميلاد امام رضا دارم فكر مي كنم در اين شب تمام اوليا و ملائک به زيارت امام رضا مشرف مي شوند  و به مردمي كه براي زيارت مي آيند خوش آمد مي گويند. و لذا وقتي  درچنین اين شبي مي روم حرم به تما م اهل بيت سلام مي دهم چون فكر مي كنم همه آنها آنجا هستند. خيلي ها هستند كه  در اين شب تا صبح در حرم مي مانند و بسيار هم كساني هستند كه از راه هاي دور خودشان را هر طوري هست به اين بارگاه مي رسانند. خلاصه جاي همتون خالي و براي همهتون هم دعا كردم .

عکس از سایت ویکی پدیا  

 

  

.