یکی از مهمترین انتخاب ها برای دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ودکتری  انتخاب استاد راهنما و کمیته سوپروایزری است. اگر شما یک انتخاب درست داشته باشید به سرعت می توانید کارتنان را بیش ببرید و اگر این انتخاب درست نباشد کارتنان کند پیش می رود وحتی ممکن است به مشکلاتی حتی نا تمام ماندن تحصیلاتتان منجر شود. تجربه من می گویید:

 

1.      در انتخاب خیلی عجله نکنید حداقل تا انتها ترم اول که مهلت دارید کمیته را نهایی نکنید

2.      ببنید استادی که انتخاب می کنید با روحیات شما سازگار است  یا نه بطور مثال بعضی استاد ها خیلی سخت گیر هستند اگر شما تاپ نیستید هیچ وقت سراغ این استاد ها نروید با این دلیل که  این استاد با سوادی است و.....

3.      با دانشجویان قبلی استاد ها مشورت کنید تا روحیات استاد را تا اندازه ای  بدستان آیید.

4.      برای انتخاب استاد راهنما سراغ کسی بروید که کار اجرایی نداشته باشد و اگر نه برای دیدن استادتان باید از منشیش وقت بگیرد چند بار ممکن است با بد قولیش مواجه شوید که عذر خواهی کند که بله مثلا جلسه فوق العاده پیش آمد  و وقتی هم که می روید او حواسش جای دیگری است همین طور که که شما صحبت می کنید نامه امضا می کند و یا به تلفن جواب می دهد .

5.      سعی کنید استاد راهنما تان  را فول پروفسور انتخاب کنید اما سایر اعضا کمیته را از  درجات پائین تر بگذارید. این باعث می شود که اگر استاد راهنمتان مسن تر است و حال و حوصله کمتری دارد سایر اعضا جوان تر باشند  و وقت بیشتری برایتان بگذارند. از طرفی این باعث می شود که حرف آخر را استاد راهنما بزند و در جلسات کمیته بقیه اعضا به نظر استاد راهنما احترام بگذارند وخیلی شما دچار تشتت نظرات نشوید . همچنین اگر استاد راهنما شما از وزنه علمی محکمی برخورد باشد در جلسات دفاع هم کمتر شما را اذیت می کنند.

6.      سایر اعضا کمیته را با نظر استاد راهنما انتخاب کنید.

7.      به سراغ استاد راهنمايي نرويد كه در حين بازنشستگي است. چون اگر بعد از بازنشستگي ديگر قرار داد نداشته باشد شما مجبور هستيد- در هر مرحلي هم كه باشيد- استاد را تغيير دهيد.

 

من خودم یکی از مشکلاتی که داشتم  این بود که تمامی اعضا کمیته فول پرفسور بودند و دربعضی مواقع نظرات مختلفی داشتند و گاهی  این نظرات متضاد هم  بود. یادم می آید در مبحثی نظر من و استاد راهنما ویکی از اعضا یکی بود  و یک نفر نظری دیگر داشت .من به استادم گفتم این نظر به این دلایل درست است و ایشان گفت منهم می دانم  ولی باید  خودت یک جوری نظر آن استاد را هم تامین کنی  که خب کاری بود تقریبا مشکل. همچنین هماهنگ کردن آنها وقت و انرزی زیادی را می برد و همه آنها هم خیلی مشغول بودند که حتی هیچکدام آنها نتوانستند در جلسه وی وا شرکت کنند و من در آن جلسه تنها بودم با یک کمیته داوران . می گفتند اعضا سوپرویزری نقشی در جلسه وی وا ندارند و لزومی ندارد خودت بهتر از ما به موضوع مسلطی ولی من می دانستم که نشستن آنها حتی به عنوان تماشا چی نقش دلگرم کننده را دارد اما آنها می گفتند در ان تاریخ ما در مالزی نیستیم  واگر خیلی برایت مهم است و می توانی تاریخ را عوض کن که عملا خودشان هم می دانستند غیر ممکن است.

 ولی من با این وجود از همه آنها متشکرم و خب خیلی چیز هااز آنها یاد گرفتم .

خب دوستان عزیزم شما هم اگر تجربه ای  از این موضوع دارید در بخش نظرات بنویسید تا بقیه استفاده کنند.