آقای دکتر پیمان برنقی  دارنده کرسی استاد یاری در شعبه مالزی دانشگاه .ناتینگهام انگلستان    مطلبي را براي خانم دكتر شيرين احمدنيا در باره زندگی و تحصيل در مالزی – شرايط و انتخاب ها نوشته و ارسال كرده اند كه هدف نگارنده ارایه اطلاعات عمومی در مورد دانشگاه های مطرح مالزی، پذیرش و شرایط زندگی و تحصیل در مالزی بوده  است.

  از اين  ديد كه يك استاد ايراني مقيمي مالزي ديدگاه هاي خود را نوشته مطلب جالبي است. توصيه من اين است كه آنرا حتما مطالعه كنيد. 

 مطلب را از اينجا  دانلود كنيد