اخيرا كتاب اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي را خواندم اين كتاب گفتگوي است كه آقاي  بهمن احمدي امويي با آقايان عزت الله سحابي؛ محسن نوربخش، مسعود روغني زنجاني، مسعود نيلي و محمد علي نجفي  انجام داده است. اينها كساني بودند كه بعد از انقلاب در سمت هاي  تصميم گيري هاي اقتصادي كشور بوده اند. در مقدمه كتاب آماده است:

" اين كتاب؛ داستان چگونگي تكنوكرات شدن افرادي است كه بدون كوچكترين تجربه اجرايي و مديريتي؛ اداره امور كشور را پس از يك انقلاب پر تلاطم در دست گرفتند. افرادي كه به گفته محمد علي نجفي؛ يكي از وزاري حاضر در چندين وزارت خانه؛ در ابتداي انقلاب حتي نام " گارتابل و پاراف كردن" را هنوز نشنيده بودند و نمي دانستند چه بايد بكنند. تصميم گيران سياسي- اقتصادي اي كه هر گونه برنامه ريزي اقتصادي؛ اجتماعي و فرهنگي را دخالت در كار خداوند ودر نتيجه خلاف شرع مي دانستند و نيروهاي كه به طور فطري اقتصاد غرب و شرق را قبول نداشتند و مي خواستند؛ اقتصاد اسلامي را جايگزين آن كنند. اقتصادي كه مبنا و اصول آن هنوز برايشان نا شناخته بود و جز در يكي از دو كتاب آن هم به صورت كلي ؛ چيز ديگري در باره آن نمي دانستند.