يكي از توصيه هاي من به شما كه در مالزي زندگي مي كنيد شناخت فرهنگ و آداب و رسوم مردم مالزي است. يكي از اين فرهنگ ها و سنت ها عروسي هاي مالايي ها است.

مالايها معمولا مراسم عروسي را خيلي مفصل مي گيرند – شايد كمي مثل عروسيهاي قديم ايران- . از چند روز قبل از عروسي فاميل ها دور هم جمع مي شوند تا براي مراسم كمك كنند. مراسم را معمولا در خيابان مي گيرند و غذا را هم در خانه درست مي كنند. در خيابان چادر مي زنند و خيابان را مي بنند .اگر ديد يد خيابان بسته است ودر وسط آن چادر زده اند بدانيد كه در آنجا عروسي است. فاميل جمع ميشوند و غذاي مفصلي با انواع خورشت براي مراسم تدارك مي بيند.مراسم عقد را در مسجد مي گيرند- مثل مشهد يها كه در بالا سر حرم  امام رضاخطبه عقد را مي خوانند- . داماد در روي يك تشك در مقابل عاقد و پدر عروس مي نشند و كلي تعهد مي دهد كه از تعهد ات داماد ها در ايران بسيار بيشتر است. خواندن خطبه عقد كه در ايران چند دقيقه اي بيشتر طول نمي كشد در مالزي بيشتر از دو ساعت طول مي كشد.عروس و داماد در تمامي مراسم لباسها مخصوص به تن مي كنند كه لباس مراسم خطبه حتما بايد پوشيده باشد يعني با حجاب كامل . حالا  اگر مي خواهد مثلا خواننده معروفي مثل سي تي نو هاليزا هم باشد كه هميشه بي حجاب است بايد با پوشش كامل در اين مراسم حضور داشته باشد. لباس داماد هم لباس مخصوصي است كه هم رنگ لباس عروس است. داماد در تمامي مراسم يك خنجر هم به كمر مي بنند. خانواده (نزديك) عروس  در اين مراسم با يك لباس يك شكل و يك رنگ  مشخص در مراسم حاضر مي شوند  وخانواده داماد همين طور. مثلا رنگ آبي را خانواده عروس مي پوشند و رنگ سبز را خانواده داماد . كه شما وقتي وارد مجلس مي شويد مشخص است چه كسي از خانواده داماد است وكي از خانواده عروس.

در مراسم به كليه مدوعوين يك نوع شيريني خاص ؛ تخم مرغ رنگ شده و يك كادو كوچك كه اسم عروس و داماد درآن ثبت است به عنوان يادبود مي دهند. البته مدعوين هم براي عروس و داماد كادو مي آورند. در تمامي مراسم خانم ها و آقايان در يك مكان پذيرايي مي شوند و معمولا همه با لباس هاي معمولي شركت مي كنند و خانم ها هم با آرايش نيستند . خواننده  را بعضي دعوت مي كنند اما از رقص و آواز  خبري نيست.

مثل بقيه مراسم مالايي ها انواع غذا ها در اين مراسم سرو مي شود اما بايد خيلي مواظب باشيد . در يك عروسي كه با تعدادي از دوستان در يكي از روستا هاي پوترا جايا دعوت  شده بوديم . شب كه برگشتيم همه مان مسموم شده بوديم و .......