براي من مراسم محرم  مخصوصا تاسوعا و عاشورا در مالزي  يكي از بهترين مراسم عزاداري امام حسين(ع) بوده است. در مالزي است كه آدم متوجه مي شود عشق به امام حسين چگونه است. در اين روزها تمامي شيعيان با هر نوع تفكري جمع مي شوند تا براي سالار شهيدان عزاداري كنند . شايد بتوان گفت تنها مراسم مذهبي است كه همه و همه شركت مي كنند. من در مالزي در روز عاشورا افرادي را مي ديدم كه از نقاط دور خودشان را براي مراسم عاشورا مي رسانند با اينكه شايد با يك نگاه سطحي فكر كني آخر او را به امام حسين چكار؟ اما او هم عاشق امام حسين است. اينكه مراسم محرم با چه شوري برگزار مي شود شايد من نتوانم وصف كنم. اما نوحه خواني و سينه زدن هاي كه ايرانيان مقيم مالزي دارند بسيار زيبااست. پاكستاني هاي مقيم مالزي هم كه در روز عاشورا به مراسم ايرانيها مي آيند چنان عاشقانه عزاداري ميكنند كه با اينكه متوجه نمي شويم چه مي گويند اما چنان سوزناك است كه همه را به گريه مي اندازند. چند روز پيش هم حاج آقا واعظ موسوي – روحاني كه يك سال در مالزي براي مراسم محرم امده بودند-  را ديدم ايشان هم مي گفت ايرانيان مالزي چه مراسم با شكوهي داشتند.

بد نيست هم در اينجا نكته را عرض كنم. همانگونه كه مي دانيد در مالزي مذهب تشيع جزء مذاهب ممنوع است و شيعه  جرم محسوب مي شود .  در سال هايي كه ماهتير محمد حكومت مي گردد به شيعيان خيلي سخت مي گرفتند و آنها را مي گرفتند و زندان مي گردند و اجازه هيچگونه مراسم مذهبي به آنها نميداند حتي در خانه هاي شان. جالب است هم بدانيد كه كشور ما هم به دلايل سياسي كاري به اين كارها ندارد ولي هر ساله وزارت خارجه آمريكا در گزارش سالانه حقوق بشر به آن اشاره مي كنند كه پيروان بعضي  مذاهب در مالزي در خصوص انجام مراسم مذهبي شان آزاد نيستند. اما از وقتي كه احمد بداويي  سركار آمده و همچنين شيعيان در لبنان و عراق مطرح شدند؛ آن سخت گيريها هم انجام نمي گيرد شيعيان- كه آمار دقيقي هم از شان نيست -  در ايالت پرليس مراسم مختصري مي گيرند و در روز عاشورا هم نذري مي دهند. من كه نتوانستم  به آنجا بروم ولي فكر مي كنم اگر كسي برود و مراسم آنها را بتواند به تصوير بكشد كار زيبا و مهمي انجام داده است.

اين ايام بر همه دوستان اهل بيت تسليت باد.