درورييان يا دورين  كه در زبان مالايي به معني ميوه خاردار است آنقدر ميوه مهمي است كه خارجي ها به آن كينگ فورت(King Fruit) مي گويند. اين ميوه كه هر كدام آن به حدود 5 كيلو هم مي رسد ميوه اي است درختي  كه پوست آن پوشيده از خار هاي  محكم  و قوي است كه اگر خداي نكرده از بالاي درخت روي سر كسي بيفتد مرگ حتمي است. البته در مناطقي كه اين درختان است يك تور حفاظتي  ايجاد مي كنند كه كسي داخل آنجا نشود  ولي ممكن است كسي هوس كند وبرود براي برداشت اگر يك وقت رفتيد حتما حداقل هلمت(كلاه موتور) را سرتان كنيد.  اگر پوست اين ميوه را بشكافيد كه آنهم نياز به تبر دارد داخل آن ميوه اي زرد رنگ تا نارنجي وجود دارد.  اين ميوه  بوي بسيار نافذ  و  بدي دارد كه براي كساني كه با اين ميوه آشنايي ندارند اذيت كننده است بنابر اين در تمامي مكان هاي عمومي ومخصوصا هتل ها ورود اين ميوه ممنوع است. اگر دقت كنيد در تمامي هتل هاي جنوب شرقي آسيا روي هتل ها نوشته ( No Dorian)  كه اگر شما به  داخل هتل  ببريد مشمول جريمه تا 500 رينگت مي شويد.اين ميوه در ابتدا آشنايي شما با آن علاوه بر بد بويي بسيار هم بد طعم است بطوري كه در مسابقه (Fear Factor) كه در آن شركت كننده گان مجبور به خوردن انواع كرم؛ سوسك؛ خون و... مي شوند در بعضي از قسمتها به جاي آنها شركت كننده گان را مجبور به خوردن دورييان ميكنند يعني  نه خوردن آن يعني حذف از مسابقه اي  كه حداقل جايزه آن 50 هزار دلار است. اما اگر شما قدري تحمل كنيد و به خوردن آن عادت كنيد نه بوي آن شما را اذيت مي كنند و نه طعم آن  و بعد از مدتي لذيذترين ميوه دنيا برايتان مي شود بطوري كه  با وجود دورييان ديگر شما هيچ ميوه اي را نمي خوريد و به ان معتاد مي شويد يعني وقتي بوي دورييان به شامه شما رسيد شما هوس مي كنيد كه دورييان بخوريد.

من خودم  اوايل  آنقدر از بوي دورييان بد مي آمد كه همه دوستان مي دانستند و وقتي مي خواستيم خانه آنها برويم سريع آثار دورييان را جمع مي كردند تا من اذيت نشوم. اولين بار كه به اصرار دوستان دورييان خريدم بردم خانه كمي از آن خوردم حالم به هم خورد و بردم تا دادم به نگهبان مجتمع و آنقدر خوشحال شد كه نگو . ولي كم كم با اصرار دوستان به آن عادت كرديم. چند نفر  مهمان داشتيم براي آنها روزي دورييان خريدم كه خب طبيعي بود آنها نتوانستند از آن بخورند و مي گفتند ما تعجب مي كنيم چگونه شما مي توانيد اين را بخوريد مدتي گذشت با تشويق هاي ما آنها هم كم كم شروع كردند به دورييان خوردن و شدن مثل ما بطوري كه وقتي برگشتند ايران مرتب سفارش ميكردند نمي توانيد برايمان دورييان بياوريد و خب جواب ما هم منفي بود زيرا ورود دورييان به فرودگاه ممنوع است چه رسد داخل هواپيما.

الان هم وقتي دوستان عزيز مي خواهند بيايند ايران معمولا  تماس مي گيرند كه چيزي نياز نداريد از مالزي  وما هم  مي گوييم فقط  اگر امكان دارد دورييان بياويد  ولي .....