سال نو و عيد نوروز مبارك. اميدوارم سالي با سعادت ، سلامت و سرفرازي در پيش داشته باشيد.

عكس از سفره نوروز 2 سال پيش دانشجويان ايراني- مالزي در پوترا جاياي كه توسط دوست خوبمان آقاي يوسف رستمي گرفته شده است