حكومت  فدراسيون مالزي پادشاهي مشروطه انتخابي است. پادشاه مالزي توسط شوراي پادشاهان ( متشكل از سلاطين ايالت ها) براي يك دوره 5 ساله انتخاب مي شود . سلاطين ايالتها  رئيس تشريفاتي ايالت و رئيس مذهب اسلام و نگهبان سنتهاي ملايو در داخل ايالت هستند.

 پادشاه:

پادشاه مالزي رئيس كشور است و طبق قانون اساسي نخست وزير را با تصويب پارلمان منصوب مي كند ساير اختيارات او عبارتند از:

-         فرماندهي كل قواي مسلح

-         انتصاب قضات دادگاه  فدرال و دادگا ه هاي عالي با پيشنهاد نخست وزير

-         امضاي عناوين افتخاري

-         قبول سفراي خارجي

-         حق عفو و بخشش

-         حق انحلال پارلمان

-         امضاي لوايح مجلس بصورت تشريفاتي – در صورت عدم امضا ظرف 15 روز قانون نياز به امضا ندارد

 در ضمن  در خانه پادشاه يكي از نقاطي است كه توريست ها از آنجا بازديد مي كنند.

نخست وزير

نخست وزير رئيس دولت و مسئول امور كلي اعم از سياسي اقتصادي و اجتماعي مي باشد . وي مسئول ايجاد ارتباط پادشاه با ساير تشكيلات كشور هم مي باشد . نخست وزير بايد متولد مالزي و عضو پارلمان باشد. همچنين بايد تمام وزرا  خود را هم از اعضا پارلمان انتخاب نماييد .

 

پ. ن. به علت اينكه نخست وزير مي تواند سالها حكومت كنند ولي پادشاه فقط يك دوره 5 ساله؛ در مالزي نخست وزير از قدرت بيشتري برخوردار است.