يكي از خريد هاي خوبي كه در مالزي مي توانيد داشته باشيد خريد طلا است در اين خصوص به نكات زير توجه داشته باشيد:

1-   طلا رايج در مالزي طلا 22 عيار است  و طلا ايران 18 عيار است . طلا 22 را 916 و طلا 18 را 750 هم مي گويند براي اينكه بتوانيد قيمت طلا 22 را با طلا 18 مقايسه كنيد  از فرمول زير استفاده كنيد :

قيمت هر گرم طلا مالزي در ايران براساس طلا 18=916/750* نرخ تبديل رينگت به ريال *نرخ طلا در مالزي.

بطور مثال اگر قيمت هر گرم طلا در مالزي 75 رينگت باشد و هر رينگت هم 250 تومان باشد طلا مالزي به تومان براساس طلا 18 مي شود :916/750*250*70=15352تومان

يعني اين طلا در ايران 15352 تومان ارزش دارد . حال مي توانيد اين قيمت را با قيمت طلا در ايران مقايسه كنيد فرضا اگر قيمت در ايران 15000 تومان باشد متوجه مي شويد كه قيمت هر گرم طلا در مالزي 352 تومان از ايران گران تر است.

 ولي اگر بخواهيد بدانيد كه اين طلا22 را در ايران چند مي خرند از فرمول زير استفاده كنيد

قيمت هر گرم طلا مالزي در ايران=750/916 *نرخ طلا در ايران

لذا با قيمت 15000 تومان هر گرم طلا 18 در ايران؛ طلا22 خريداري شده شما هر گرم 18320 تومان در ايران ارزش دارد.

2-   بهر حال اگر هرگونه حساب كنيد معمولا قيمت طلا در مالزي از ايران گرانتر به نظر مي رسد اما با اين وجود خريد آن به صرفه است زيرا:

-     در مالزي شما مي توانيد روي قيمت طلا و مخصوصا مزد ساخت آن چانه بزنيد  و حتي هيچ مبلغي  را به عنوان مزد ساخت نپردازيد – در طلا هاي سبك ممكن است مجبور مي شويد چند رينگتي پرداخت نماييد- اما در ايران شما مجبور هستيد مبلغ زيادي را براي مزد ساخت پرداخت كنيد.

-     در ايران طلا فروشان مبلغي را به عنوان سود خودشان در نظر مي گيرند كه در مالزي روي قيمت آن محاسبه شده و شما مبلغي را به اين عنوان در مالزي  پرداخت نمي كنيد.

-     طلا هاي مالزي داراي طراحي (design) بسيار شيكي هستند مخصوصا ديزاينهاي ايتاليا يي كه در ايران اين نوع طراحي ها قيمت بسيار بالايي دارد كافي است سر بزنيد به طلا فروشي در ايران كه ادعا كند خانم اين ديزاينش ايتاليا است آن وقت مبلغ زيادي را به اين عنوان از شما مي گيرد.

-         طلا 22 جلوه بسيار بهتري نسبت به طلا 18 دارد.

3-     در مالزي طلا نفروشيد طلا را با قيمت بسيار كمي از شما مي خرند.

4-   براي خريد طلا هاي هندي و ارزان  به خيابان مسجد اينديا مراجعه كنيد و اصولا قيمت طلا در اين خيابان ارزانتر از جاهاي ديگر است لذا اول براي خريد به آنجا مراجعه كنيد.

5-   طلا هاي كه نگين يا سنگ هاي قيمتي ديگر در آن كار مي گذارند معمولا طلاي 18 هستند زيرا طلا 22 نرم است و نگين را نمي تواند نگه دارد.  و گاهي آنرا ممكن است بجاي طلا 22 به شما بفروشند  بنابر اين از خريد طلا نگين دار خودداري كنيد.

6-     وقتي طلا مي خريد از عيار آن مطمئن شويد كه  روي طلا حك شده باشد 916.

 پ.ن. چون معمولا پس از اين گونه پست ها  كلي كامنت مي آييد كه كلي اتهام ريز و درشت وارد مي كنند مثل اينكه با آنها(مالزي)قرارداد امضا كردي مبارك است و...... مي گوييم از اين گونه نوشتجات من هيچ نفعي نمي برم جز دعا بعضي ها .