چند روز پيش از طريقي مطلع شدم كه انتخابات ايسام (Iranian Students Association in Malaysia) برگزار شده است و دوستان عزيزي به نا مهاي آقايان صمد دوستدار؛تورج امینی،مازیار ممدوح،بهنام کمالیو خانم فرشته جادری توانسته اند آراي لازم را كسب نمايند و به عنوان نماينده دانشجويان انتخاب شوند. بدين  مناسبت خواستم تاريخچه اي از اين گروه را بيان نمايم. تا جاي كه من بخاطر دارم اين گروه در سال 2000توسط دانشجويان آن زمان- كه تعداد شان به عدد انگشتان دست بود-   و از مهمترين آنها آقايان اصيل زاده و رضايي بودند شكل گرفت . که همانگونه از اسمش پیدا است انجمن دانشجویان ایرانی  در مالزی بود نه نماینده فقط دانشجویان یو پی ام اما چون بیشتر دانشجویان در یو پی ام درس می خوانند لذا در این دانشگاه مستقر بود. پس از مدتي به علت مشغله دوستان گروه فعاليتش كم شد تا اينكه خانم زهرا پوروخشويي گروه را تحويل گرفت و ايشان كارهها را به تنهايي انجام ميدادند. پس از مدتي دوستان پيشنهاد كردند  كه بهتر است انتخاباتي انجام گيرد تا گروه شكل بهتري بگيرد و نمايندگي دانشجويان را نيز داشته باشد . در روز عيد فطر پس از صرف نهار در كنار درياچه ماردي انتخابات برگزار گرديد که از دانشجویان یو پی ام ویو کی ام دعوت به عمل آمده بود  و خانم زهرا پوروخشويي  و اقاي يوسف رستمي انتخاب گرديدند. ( عكس  پا یین مربوط به آن روز انتخابات است). چندي بعد اقاي يوسف رستمي استعفا دادند و كس ديگري هم بجاي ايشان انتخاب نشد و دوباره كاره افتاد به گردن خانم پوروخشويي و ايشان جند سالي بدون اينكه كسي مدعي اين پست باشد و انتخاباتي برگزار شود به كارشان ادامه مي دادند يعني نمايندگي دانشجويان چيزي جز زحمت نبود و كسي هم قبول اين زحمت را نمي كرد و ايشان هم كم كم به علت مشغله فراوان فعاليتش در ايسام كم شده بود و اصرار داشتند كه كارها را به كس ديگري واگذار نمايند  تا اينكه آقاي حسينعلي ساسان به عنوان نماينده دانشجويان بورسيه انتخاب شدند ولي عملا  ايشان شد مسول  همه كارها كه انصافا كارها با جديت خاصي دنبال ميگردند. ايشان هم در سال آخر به علت مشغله عملا استعفا داده بودند. تا اينكه سال گذشته انتخابات برگزار گرديد و دوستان جديدي هم انتخاب شدند كه من اسامي آنها را نداشتم ولي بعضي از دوستان اعتراضاتي به عملكرد آنها داشتند كه من از آنها اطلاعي ندارم و بالطبع قضاوتي هم نمي توانم داشته باشم فقط نمي دانم چرا لينك هاي وبلاگ نويس هارا بلوك مي كردند. اما مي دانم كه حتما سعي و تلاش در جهت رفع مشكلات دانشجويان داشته اند.  از دوستان فعلي هم فقط  با آقاي تورج اميني چند بار تلفني صحبت كرده ام و وبلگشان ر هم خوانده ام  ساير دوستان را نمي شناسم ولي براي همه شان آرزوي موفقيت مي كنم.

در پايان لازم مي دانم از  خانم زهرا پوروخشويي و آقاي  حسينعلي ساسان كه در سالهاي دانشجوي ما زحمات زيادي را متقبل شدند تشكر ويژه اي داشته باشم و برايشان آرزوي سلامتي ؛ سعادت و موفقيت مي نمايم.

پ.ن. همانگونه که گفتم ایسام نمایندگی کل دانشجویان در مالزی را به عهده داشت ولی اکنون که فقط مربوط به یوپی ام است و سایر دانشجویان دیگردانشگاهها  هم این چنین انجمنی دارند به نظر من بهتر است در نامش تغییری بدهند که مشخص شود متعلق به یو پی ام است و یا اینکه این انجمن را برای کل دانشگاهها نگه دارند یعنی تمام دانشگاهها  چنین انجمنی را به عنوان اتحادیه نگه دارند و یو پی ام یک انجمن دیگری دست نمایند.