بنزين و سهميه بندی آن

از اواخر سال 1384 در بعضي از جايگاه هاي سوخت تابلو هاي تبليغاتي بزرگي نصب شده بود كه در آن نوشته شده بود از ارديبهشت سال 1385 تحويل سوخت فقط با كارت هوشمند سوخت انجام خواهد گرفت . آن موقع من معتقد بودم كه اين كار عملا امكان پذير نيست . در سال گذشته هم كه هر از چند گاهي که بحث بنزين در دولت و جامعه مطرح مي شد من می گفتم  نگران نباشيد هيچ گونه تغييري در سيستم عرضه بنزين ايجاد نخواهد شد. اكنون هم كه بر اساس مصوب مجلس(قانون بودجه 1386) قرار است بنزين از اول خرداد ماه بنزين در كشور سهميه بندي شود و ظاهرا هم مجلس تاكيد بر اجرا مصوبه دارد  و بحث هاي زيادي در جامعه مطرح است اما من باز هم معتقد م " نگران نباشيد فعلا هيچ تغييري در چگونگي عرضه بنزين ايجاد نخواهد شد و بنزين سهميه بندي نميشود" دلايل من عبارتند از:

1- تا اول خرداد زمان اجراي مصوبه مجلس  35 روز باقي مانده است با اين وجود هيچ گونه عزم جدي در اجراي مصوبه در دولت ديده نمي شود. دولتي كه نگران است افزايش 20 توماني قيمت بنزين اثرات خوبي در جامعه ندارد و بدنبال اين است كه لايحه براي برگشت قيمت بنزين  به همان 80 تومان بدهد چگونه مي خواهد اثرات سهميه بندي بنزين را تحمل كند. سهميه بندي بنزين علاوه بر اثرات تورمي باعث به هم ريختگي نظام حمل و نقل   و به بهم ريختگي دولت خواهد شد.

2- هنوز هيچ گونه دستور اجراي مصوبه مجلس از طريق دولت تصويب نشده است. مثلا مقدار سهميه خودرو ها شخصي ها؛ تاكسي ها ؛ موتور سيكلت ها؛ ماشين هاي دولتي ......هيچ كدام حداقل مصوب نشده است

3- هنوز بسیاری  از مردم كارت هاي هوشمند  سوخت را دريافت نكرده اند.

4- بسياري از جايگاه هاي سوخت به تجهيزات كارت هوشمند مجهز نشده اند.

5-تحويل سوخت با كارت هوشمند نيازي به يك سيستم پيشرفته آن لاين دارد كه بايد حداقل چند ماهي در كل كشور مراحل آزمايشي داشته باشد و كار به اين سادگي نيست كه اگر باشد سيستم تقلب در آن بسيار خواهد بود و باعث هرج ومرج خواهد شد.

6- قيمت جهاني نفت آنقدر بالا است  كه دولت در خود مي بيند بنزين را به راحتي وارد كند و هزينه سهميه بندي را قبول نكند.

7- بيشترين استفاده از قيمت پايين بنزين نصيب ثروتمندان مي شود و در كشورهاي در حال توسعه (مثل ايران) ثروتمندان نقش بسيار مهمي در تصميم گيري هاي كشور دارند و در مقابل چنين تغييراتي مقاومت مي كنند.

پ.ن.  البته بعضي ها هم معتقدا كه چون امسال انتخابات است دولت و مجلس سهميه بندي را انجام نمي دهند .اما به نظر من اين ديگر دليل نيست و نمايندگان نگران انتخاب شدند نيستند.

     

/ 2 نظر / 5 بازدید
مهندس جوان

سلام مهندس فکر می کنی قاچاق بنزين از ايران به خارج در دست کيست؟

سينا

من با پ ن کاملا موافقم!