سفر دوم به عراق(1)-التماس دعا مهماندار

توفیقی حاصل شد که باز زائر عتبات عالیات در عراق باشم. پرواز ما از مشهد به بغداد  ساعت 7 صبح با شرکت تابان بود. پرواز از ترمینال خارجی فردوگاه مشهد سر ساعت مقر انجام شد و ما بعد از 2و ساعت و نیم به فرودگاه بغداد رسیدیم. وقتی هواپیما  به زمین نشست خانم مهماندار را دیدم که به یکی از زائرین التماس دعا می گفت و زائر مسن کاروان ما هم ناز می کرد و در جواب می گفت "اوقذر به ما گفتند و ما نمی توانیم " . مهماندار باز هم التماس برای دعا می کرد و می گفت مادرم مریض است و واقعا التماس دعا داشت .برایم جالب است که اکثر مردم فکر می کنند این حرفها به جماعت مهمانداران نمی آیید.

 محوطه فرودگاه تغییری نسبت به دفعه اول نداشت.  از آمریکاها این بار خبری نیست .با اتوبوس به سمت کاظمین می رویم . از بازرسی سرکاری دفعه قبل خبری نیست و به راحتی به حرم امام موسی کاظم و امام جواد می رسیم .حرم بسیار شلوغ است و اکثر زائرین نیز مردم بومی و عرب هستند. تازه متوجه می شوم امروز چهار شنبه است و روز زیارتی امام موسی کاظم(ع) و مردم عراق اعتقاد زیادی نسبت به این  امام دارند بصورتی که حتی روز وفات موسی بن جعفر(ع)  را درحد  عاشورای امام حسین (ع) گرامی می دارند . نهار را در اتوبوس صرف می شود  و به سمت نجف حرکت می کنیم.  

/ 0 نظر / 25 بازدید