سقره عمره(19) بازگشت

از قبل قرار بازگشت ما ساعت 7 بعداز ظهر بود ولی مسولین کاروان اول اعلام کردن ساعت 8 بعد از صبحانه همه آماده باشند برای رفتن به فرودگاه جده البته بعد تغییر کرد و قرار شد ساعت 10 صبح اتاق ها تحویل شود و ساعت 11 هم حرکت کنیم .استدلال مدیر کاروان هم این بود که طبق دستور باید 6 ساعت قبل از حرکت باید در فرودگاه جده حاضر باشیم . اتاق ها را تحویل دادیم و سوار اتوبوس که شدیدم .مدیر کاروان یک نفر را صدا زد که بیا پایین. بعد از مدتی که برگشت گفتند مستخدم هتل که اتاق را بازرسی کرده دیده دستشویی شکسته و خلاصه از ایشان طلب 800 ریال عربستان خسارت داشتند. ایشان هم  می گفت تقصیر ما نبوده . شیر توالت از جا دررفته و افتاده روی دستشویی و شکسته است . خلاصه بعد از کلی بحث از این بنده خدا چیزی  نگرفتند. البته این مسئله  در مورد خیلی از زائرین  اتفاق می افتد و چون بلد نیستند از دستشویی فرنگی استفاده کنند می روند روی آن مثل دسیشویی ایرانی روی آن می نشیند و هم دستشویی می شکند وهم خودشان دچار جراحت می شوند. مورد بوده که طرف شکسته گی شدید پیدا کرده است. به سمت جده با کلی غم و اندوه از ترک ام القری مکه حرکت کردیم . فاصله مکه تا جده حدود 60 کیلومتر است  و یک ساعت بعد یعنی 12 ظهر در فرودگاه حجاج جده بودیم . قرودگاه جده دو قسمت است یک قسمت کاملا مدرن وشیک  دارد که  مسافرین  از انجا می روند  و یک قسمت خیلی هم ابتدایی که چادر است و حجاج از آن عبور می کنند. نهار دادند. وارد سالن شدیم و بعد از تمام مراحل ساعت 2 در گیت خروجی بودیم و باید 5 ساعت در ان قسمت سپری می کردیم تا سوار هواپیما شویم. واقعا سخت است 5 ساعت معطلی  ومن نمی دانم چه اصراری دارند که اینقدر زود حجاج را می اورند البته به نظر می رسد انچه مهم است این است که هرکس به فکر کار خویش است مسولین از ترس اینکه نکند یک وقت دیر برسند کارخودشان را راحت کردند و می گویند وقت زائر که ارزشی ندارد آن کار ما است که باید انجام شود و زودتر بروند بهتر است و....

هواپیما با تاخیر یک ساعته از جده پرواز کرد و برخورد نا مناسب خدمه هواپیمایی عربستان هم که مزید بر علت بود. نمی دانم این خدمه پرواز چرا فکر می کنند زائرین مسافر نیستند و برخورد که با زائرین دارند کاملا متفاوت است با زایرین.

با تاخیری که بوحود آمد زمانی به مشهد رسیدیم که نماز مغرب و عشا قضا شده بود. واین شد که آغاز و پایان سفر با نماز قضا برگزار شد

عکس فرودگاه حجاج جده و چادر هایش

 

/ 1 نظر / 60 بازدید
?FoadjOOn ?

گاهــــي وقتــــا يــه نفـــر فقــط يــه نفــر باعـث ميــشه کــه حــس کنــي چيـــزي کــه تــو رو روي زميــن نگــه داشتـــه جــاذبه ي زميـــن نيست به ما هم سر بزن http://cafe70.ir